Wie zijn of haar BMI berekenen wil, zoekt op google en vindt tal van BMI calculators. Toch is het handig om ook zelf te weten hoe je je BMI berekent en hoe je de uitkomst moet interpreteren. Het uitrekenen van de BMI is een goede leidraad om te bepalen of er wel of niet sprake is van overgewicht of juist ondergewicht. In veel gevallen wordt er onderscheid gemaakt tussen ondergewicht, normaal gewicht, overgewicht of obesitas. In dit artikel leggen we je uit hoe je zelf je BMI berekent en wat de uitkomst inhoudt.

Wat houdt BMI eigenlijk in?

De afkorting staat voor Body Mass Index, een index voor de verhouding tussen je lengte en gewicht. Aan de hand van deze index kan je bepalen of er sprake is van overgewicht, ondergewicht of netjes op gewicht zit. Tegenwoordig is het eenvoudig om online de BMI ui te rekenen, maar het kan ook thuis worden opgemeten. Er is een verschil tussen de BMI voor volwassenen en kinderen. Hieronder wordt alleen de BMI voor personen boven de 18 behandeld. Overigens gelden voor bijvoorbeeld Hindoestanen en Aziaten andere grenswaarden. Dit komt onder meer door een andere lichaamsbouw.

Zelf je BMI berekenen

De BMI berekenen kan online of thuis. Het is eenvoudig thuis zelf op te meten. Het enige dat je hiervoor nodig hebt is een weegschaal en meetlat om antwoord te geven op de vraag: Wat is mijn BMI?. De formule om de BMI uit te rekenen luidt:

BMI = Gewicht in kilogram / (Lengte in meter x Lengte in meter)

Voorbeeld BMI berekenen

Piet van 24 jaar wil graag weten: Wat is mijn BMI? Hij meet zichzelf en gaat op de weegschaal staan. Hij is 179 centimeter, ofwel 1,79 meter, en weegt 78 kilo. De formule wordt dan:

1,79 x 1,79 = 3,2041
78 : 3,2041 = 24,3

De BMI van Piet bedraagt dus 24,3. Maar wat houdt dit getal nu precies in?

Wat betekent mijn BMI score?

De score staat gelijk aan een bepaalde groep. Deze groep geeft toelichting op de verhouding tussen lengte en gewicht. Dit is over het algemeen het volgende:

  • Lager dan 18,5: Er is sprake van ondergewicht.
  • 18,5 tot en met 24,9: De BMI is in evenwicht en er is sprake van een normaal gewicht.
  • 25 tot en met 29,9: De BMI is iets te hoog. Dat wil zeggen er is sprake van overgewicht.
  • 30 tot en met 34,9: De BMI is te hoog. Er is sprake van obesitas.
  • 35 tot en met 39,9: De BMI is veel te hoog. Er is sprake van obesitas type 2. Mogelijk is er al sprake van gezondheidsklachten.
  • 40+: Er is serieus sprake van obesitas met grote gevaren. In veel gevallen zijn er reeds gezondheidsklachten. Ook is er een sterk verhoogde kans op ernstigere aandoeningen als hart- en vaatziekten.

BMI en vetpercentage

De Body Mass Index geeft eenvoudig antwoord op de vraag: Wat is mijn BMI? Het geeft tevens een goed beeld van de hoeveelheid lichaamsvet. De hoeveelheid lichaamsvet wordt regelmatig gebruikt om de gezondheid van een persoon te bepalen. Het is dan ook erg populair. Tegelijkertijd is het niet de beste leidraad voor het bepalen van de hoeveelheid lichaamsvet. Zo kan een hoger gewicht ook het gevolg zijn van regelmatig sporten, ondanks een laag percentage lichaamsvet. Ook hebben vrouwen doorgaans meer vet dan mannen en hebben oudere in de regel een relatief hoger vetpercentage bij een gelijk gewicht.

Nuances

Een BMI score is slechts een getal. Een BMI anders dan ‘normaal gewicht’ wil niet zeggen dat iemand zich slecht voelt of direct last heeft van gezondheidsklachten.

Het zelfde geldt andersom, een ‘goede BMI’ wil niet zeggen dat alles op orde is. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je vrij smal gebouwd bent, maar relatief veel buikvet hebt. Dit betekent weer dat het risico op hart- en vaatziekten fors hoger ligt.

Wel hebben personen met een normale BMI veelal meer energie en vitaliteit. Ook voelen die personen zich vaak gezonder, dan mensen met over- of ondergewicht.