De e-sigaret, elektrische sigaret, is een alternatief voor het traditionele roken. In het apparaatje wordt een vloeistof verdampt, waardoor aërosol ontstaat die wordt ingeademd. Het idee achter de uitvinding is dat het gebruik ervan minder slecht voor je zou zijn dan het roken van tabak, waarvan de schadelijke effecten algemeen bekend zijn. Omdat je minder verbrandingsstoffen inademt is de e-sigaret een beter alternatief. Toch is niet gezegd dat de e-sigaret onbezorgd gebruikt kan worden. Er is namelijk nog heel veel onduidelijk over de gezondheidseffecten. Nu steeds meer mensen gebruik maken van de e-sigaret, komen er ook steeds meer verhalen naar boven van medische complicaties. De hoeveelheid onderzoek neemt toe, maar veel is nog onbevestigd.

Nicotine in de e-sigaret

Voor de e-sigaret zijn verschillende vloeistoffen te koop. Deze vloeistoffen bevatten nicotine, de verslavende stof die ook in sigaretten zit. Hierdoor wordt de e-sigaret aangeprezen als manier om van het roken van sigaretten af te komen. Mensen die verslaafd zijn aan roken vanwege de nicotine kunnen overstappen op de e-sigaret. Mensen die niet al eerder rookten kunnen echter ook de e-sigaret gaan gebruiken, wat hen ook een nicotineverslaving op kan leveren. Uit onderzoek blijkt echter dan maar een kleine groep niet al eerder rookte. In niet alle vloeistoffen zit evenveel nicotine. Een te hoge concentratie kan leiden tot misselijkheid, duizeligheid en hartkloppingen.

Andere ingrediënten

Een van de voornaamste zorgen als het gaat om de e-sigaret is dat niet altijd duidelijk wordt gemaakt wat er allemaal in de vloeistoffen zit. Sommige vloeistoffen zijn te koop zonder transparantie over de samenstelling, wat uiteraard vraagtekens oplevert bij de gezondheidseffecten van de ingrediënten. De vloeistoffen hebben daarnaast vaak zoete kunstmatige smaakjes. Dit levert de bezorgdheid op dat vooral jongeren aangetrokken zullen worden door de e-sigaret en een nicotineverslaving krijgen of zelfs via de e-sigaret overgaan tot het roken van normale sigaretten. Dit laatste blijkt tot nu toe niet sterk uit onderzoek. Wel is het niet wenselijk dat veel jongeren de e-sigaret gaan gebruiken als er nog zoveel onduidelijk is over de effecten ervan.

Onderzoeken naar de e-sigaret in Nederland

In Nederland waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) tegen het langdurig en structureel gebruiken van de e-sigaret. Dit naar aanleiding van een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), waaruit schadelijke hoeveelheden van chemische onzuiverheden in de damp zijn vastgesteld. Schade aan de luchtwegen en kanker zijn risico’s die worden genoemd. Stoffen in de damp kunnen verschillen van die in de vloeistof die op het etiket staan en worden niet gereguleerd. Volgens het Trimbos-instituut is het risico op acute vergiftiging met de kennis van nu beperkt maar zijn de schadelijke gevolgen op langere termijn onduidelijk. Ook zijn volgens het instituut de kwaliteit en veiligheid van de e-sigaret onvoldoende gegarandeerd.

Internationale onderzoeken

Dat er nog veel onduidelijk is, blijkt ook uit onderzoeken uit andere landen. Er worden soms schadelijke effecten aangetoond in onderzoeken waarvan later de methode wordt bekritiseerd. Overeenstemming lijkt in ieder geval te bestaan over dat de e-sigaret beslist minder schadelijk is dan de gewone sigaret, maar dat meer onderzoek noodzakelijk is. In sommige landen heeft de e-sigaret de juridische status van een geneesmiddel. In Nederland raad het RIVM aan de e-sigaret te gebruiken om van het roken af te komen, maar vervolgens niet teveel te gebruiken.

Gezondheidscomplicaties in het nieuws

De afgelopen tijd zijn er steeds meer verhalen in het nieuws geweest, vooral in de VS, van mensen die in het ziekenhuis zijn beland of zelfs zijn overleden aan het gebruik van de e-sigaret. Dit gaat doorgaans om gevallen waarin vullingen zijn gebruikt die niet geschikt zijn voor het apparaat. Deze zijn in Nederland niet zomaar te krijgen. Vooral de stof THC, waarvan je high kunt worden, in vloeistoffen voor de e-sigaret is gevaarlijk. Het advies luidt dan ook om ieder geval niet te experimenteren en alleen vloeistoffen te gebruiken die overal te koop zijn. Hoe meer duidelijkheid over wat er precies inzit, hoe meer zekerheid. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat geldt: de e-sigaret is beter dan de sigaret, maar gebruik hem niet teveel.