ZoGezond.nl is een online gezondheids- en lifestyle magazine. We proberen je op luchtige en begrijpelijke wijze zo goed mogelijk te informeren over lichaamsverzorging, gezondheid en gezinsleven.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de inhoud van deze site, stuur dan een e-mail naar info@zogezond.nl, of gebruik het onderstaande contactformulier. Voor vragen die direct betrekking hebben op een specifiek artikel, bestaat ook altijd de mogelijkheid om onderaan het artikel te reageren (let op! Reacties worden pas getoond nadat deze door ons zijn goedgekeurd. Dit doen we om SPAM te voorkomen).

Contactformulier